Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το ίδιο άτομο να είναι μέτοχος, αξιωματικός και διευθυντής;

Τι είναι εγγεγραμμένος πράκτορας; Χρειάζομαι ένα;

Ο εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός μου πρέπει να βρίσκεται στο Ντουμπάι;